خرید کتاب Der Bergdoktor 2011 – Heimatroman : Notruf aus der Gondel

[ad_1]

چه کاری انجام نمی دهید که خوشبختی زناشویی بهترین دوست شما به خطر بیفتد؟ رومی به طور ناخواسته زن و شوهر را به مرخصی آشتی می فرستد و به آنها قول می دهد که از دخترش و برگوف مراقبت کنند. برای اینکه لئونی کوچک زیاد پدر و مادرش را از دست ندهد ، رومی هر روز به یک تجربه جدید فکر می کند. این یکشنبه تله کابین باید به فلدکوف برود. وقتی گوندولا از بالای تنگه ها شناور می شود ، لئونی با تعجب بینی خود را به پنجره فشار می دهد. ناگهان یک لرزش ایجاد می شود – و این بیش از این نمی رود. حتی ساعت ها بعد ، وقتی هوا تاریک شد ، رومی و لئونی گیر افتادند. علاوه بر این ، لئونی همچنین از سردردهای شدید و اختلالات بینایی شکایت دارد …

[ad_2]

کتاب Der Bergdoktor 2011 – Heimatroman : Notruf aus der Gondel