خرید کتاب Der Bergdoktor 2013 – Heimatroman : Wer Wind sät –

[ad_1]

ماریوس و دختران – فصلی به خودی خود که جولیا نمی تواند از سرش بیرون بیاید! پس از رجینا ، این خشم ، کاتی ، هاشهرل شیرین ، سپس روزل و ایرمی آمد. خلاصه جولیا از اسلافش دقیقاً دوستانه نیست. از نظر آنها دختران به گروه سطحی و آزاردهنده تعلق دارند: از نظر ماریوس بسیار احمقانه و تنها در لنجف کشاورز می شوند. وی ، جولیا ، چندین هفته همسر کشاورز و همسر ماریوس بوده است. هیچ دلیلی وجود ندارد که به عشق و وفاداری او شک کنیم. اما او نمی تواند حسادت خود را کنترل کند. او مخفیانه چیزهایش را زیر و رو می کند و با تلفن همراه خود خراب می کند. و سپس او یک پیام سرنوشت ساز برای ما می خواند …

[ad_2]

کتاب Der Bergdoktor 2013 – Heimatroman : Wer Wind sät –