خرید کتاب Der Bergdoktor 2018 – Heimatroman : Wechselhaft wie der April?

[ad_1]

هانی من بیمار است … Korbinian Trenkwalder نمی تواند در غیر این صورت رفتار تغییر یافته همسر جوان خود را توضیح دهد. هانی باز ، خوشحال و پرانرژی بود ، اکنون او خجالتی ، تک سلولی و مدام خسته است. او تقریباً بی ادبی از لطافت او سر باز می زند. نوسانات خلقی آنها بر ازدواجشان سنگینی می کند زیرا کوربینیان نمی تواند آن را درک کند. پس از یک شکست عصبی ، سرانجام هانی در دکتر برگر به سر می برد. زن جوان را زیر و رو کنید. این تشخیص نه تنها برای هانی ، بلکه برای کوربیانیان نیز شوک بزرگی است: او در یائسگی است – در سن بیست و نه سالگی!

[ad_2]

کتاب Der Bergdoktor 2018 – Heimatroman : Wechselhaft wie der April?