خرید کتاب Der Bergdoktor 2019 – Heimatroman : Mit Dr. Burgers Beistand

[ad_1]

وقتی دکتر پانکراز برگر در وقت ناهار با سه نوه اش به خانه می آید ، مشتاقانه منتظر یک وعده غذایی خوشمزه است که Zenzi برای خانواده درست کرده است ، مثل همیشه. اما در حال حاضر در سالن متوجه شده است که مشکلی پیش آمده است. بوی سوختن می دهد. اندکی پس از آن متوجه شد که زنزی روی مبل افتاده است ، جایی که او به آرامی برای خودش ناله می کند. پانکراز برگر می خواهد بلافاصله پسرش را در استودیو مطلع کند ، اما مارتین در راه Wachmeier-Hof است. آنجا نیز یک وضعیت اضطراری وجود دارد. لیسی ، همسر کشاورز جوان ، قرص های بسیار قوی و بسیار خطرناکی را در خانه پیدا کرد …

[ad_2]

کتاب Der Bergdoktor 2019 – Heimatroman : Mit Dr. Burgers Beistand