خرید کتاب Der Reiz des Verbrechens : Berlin Krimi

[ad_1]

در زندان ، از همه مکان ها ، ولفگانگ ، که به شدت بدهکار است ، شغلی پیدا می کند: به عنوان نگهبان زندان. اما او می خواهد به جای اینکه گوسفندان سیاه خود را دوباره روی پاهایش بنشاند ، از آنها بیاموزد. زیرا ولفگانگ رویای خوش شانسی و ماجراجویی های سریع را در سر می پروراند. با این حال ، او فقط می خواهد افرادی را که از راه های سوال برانگیز به دست آورده اند بدزدد و تقلب کند. او به زودی یک همکار با استعداد را در همکار خود بندیکت یافت. و وقتی همسرش هلگا از این موضوع مطلع شد ، پرسیدن از او طولی نمی کشد – و او نیز به آن پیوست. اما همه کودتاهای برنامه ریزی شده این سه نفره پیچیده مشکلی ندارند. معلوم می شود که یک جواهرفروش یک رذیل مساوی است و در یک سفر دریایی این سه نفر خطر قربانی شدن را دارند.

[ad_2]

کتاب Der Reiz des Verbrechens : Berlin Krimi