خرید کتاب Designing Impedance Networks Converters :

[ad_1]

تحقیقات و کاربرد مبدل های شبکه امپدانس در سال های اخیر بسیار مورد توجه بوده است ، اما هنوز فاقد درک و رهنمودهای کاربرد شبکه های امپدانس است ، بنابراین بازار بالقوه زیادی در مبدل های شبکه امپدانس وجود دارد. این کتاب می تواند به عنوان یک ماده آموزشی برای فارغ التحصیلان و راهنمایی هایی برای مهندسان طراحی کننده مبدل منبع امپدانس باشد. مبدل ها از نظر شبکه های امپدانس. در نظر گرفتن سازگاری های شبکه امپدانس منجر به تعدادی معیار برای طراحی مبدل منبع امپدانس می شود که جایگزین روش های طراحی سنتی ، خسته کننده ، دستی و وابسته به تجربه می شود.

[ad_2]

کتاب Designing Impedance Networks Converters :