خرید کتاب Die Auswirkungen einer strafrechtlichen Bescholtenheit auf ein Aufenthaltsrecht in Österreich

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد از سال 2020 در دانشکده حقوق – حقوق عمومی / سایر ، درجه: 2 ، دانشگاه دانوب کرمس – دانشگاه آموزش مداوم ، زبان: آلمانی ، چکیده: این پایان نامه کارشناسی ارشد شرایط قانونی حق اقامت در اتریش را به عنوان یک مجرم نشان می دهد حکم قابل لغو است به طور خاص ، پایان نامه توصیف می کند که کدام احکام قانون حل و فصل و اقامت برای لغو اجازه اقامت موجود است. نگاه دقیق به اقدامات پایان دادن به اقامت نیز نقشی اساسی در این زمینه دارد ، به همین دلیل در مورد این موارد نیز بحث شده است. به طور خلاصه ، خواننده درک اساسی از زمینه موجود قانون اتریش در مورد بیگانگان و همچنین ارزیابی محکومیت های کیفری داخلی و خارجی می یابد.

[ad_2]

کتاب Die Auswirkungen einer strafrechtlichen Bescholtenheit auf ein Aufenthaltsrecht in Österreich