خرید کتاب Die Bachelorstudien Elementarpädagogik an Österreichs Hochschulen

[ad_1]

این کتاب اولین کتابی است که مروری بر آکادمی متخصصان آموزش ابتدایی در اتریش را ارائه می دهد. بر اساس تاریخچه ریشه آنها ، کلیه دوره ها ارائه می شوند ، در سطح بین المللی طبقه بندی می شوند و بالاتر از همه ، مطالعات تجربی اولیه و عرضی در مورد انگیزه ها و مشخصات دانشجویان و همچنین مشخصات معلمان است. نتیجه گیری و فرصت های توسعه برای حرفه ای سازی دانشگاهی در اتریش ، توضیحات را تکمیل می کند.

[ad_2]

کتاب Die Bachelorstudien Elementarpädagogik an Österreichs Hochschulen