خرید کتاب Die bayerische Elsässerin

[ad_1]

1923 – مونیک 18 ساله است و مرگ پدر و مادرش این دختر را از آلزاس به Hinterwald باواریا آورد. در آنجا در Mayerhof در Viechtach او را به عنوان یک خدمتکار مشترک در مزرعه عموی عزیز و عمه بد خود استخدام می کند. کار سخت است و زندگی جدید مونیک در این کشور با زندگی قبلی اش بسیار متفاوت است. مردم بسته و همیشه دوستانه با مونیک نیستند. اما او عاشق فریتز ، پسر ثروتمند صاحب کارخانه تراش شوایگر است. و فریتز مونیک را دوست دارد ، اما همه دوست ندارند …

[ad_2]

کتاب Die bayerische Elsässerin