خرید کتاب Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Arbeitnehmerentsendungen : Eine differenzierte Betrachtung der USA und Brasilien

[ad_1]

پایان نامه از سال 2020 در دانشکده حقوق – حقوق مالیاتی ، درجه: 1.5 ، دانشگاه دولتی تعاونی بادن-وورتمبرگ ، اشتوتگارت ، قبلاً: دانشگاه آموزش تعاونی اشتوتگارت ، زبان: آلمانی ، چکیده: هدف از پایان نامه مشخص کردن تا چه حد است مالیات مضاعف و / یا مشکلات ناشی از تعهد تأمین اجتماعی برای کارگر اعزامی و چگونگی جلوگیری از این امر توسط مقررات قانونی است. با توجه به پیچیدگی یک تکالیف کاری فرامرزی و دامنه این کار ، کارفرمایی آلمانی توسط کارفرما مستقر در آلمان در نظر گرفته می شود. تمرکز موضوعات بر روی منافع کارمند اعزامی و همچنین منافع کارفرمای اعزامی است.

[ad_2]

کتاب Die steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Behandlung von Arbeitnehmerentsendungen : Eine differenzierte Betrachtung der USA und Brasilien