خرید کتاب Digital Storage in Consumer Electronics : The Essential Guide

[ad_1]

این کتاب مقدمه ای برای ذخیره سازی دیجیتال برای وسایل الکترونیکی مصرفی است. در مورد انواع مختلف ذخیره سازی دیجیتال ، از جمله فن آوری های ذخیره سازی حالت جامد غیر فرار و مزایا و معایب آنها بحث می کند. بهترین روش ها را برای انتخاب ، ادغام و استفاده از دستگاه های ذخیره سازی برای برنامه های مختلف توصیف می کند. شبکه دستگاه را در یک سازمان جهانی کاوش کنید که منجر به ذخیره سازی خانه همیشه در دسترس همراه با ذخیره دیجیتال در ابر برای ایجاد زیرساختی برای پشتیبانی از برنامه های مصرف کننده نوظهور و اینترنت اشیا می شود. همچنین به نقش دستگاه های ذخیره سازی دیجیتال در ایجاد امنیت و حریم خصوصی در محصولات مصرفی می پردازد.

[ad_2]

کتاب Digital Storage in Consumer Electronics : The Essential Guide