خرید کتاب Digital Technology and Organizational Change : Reshaping Technology, People, and Organizations Towards a Global Society

[ad_1]

این کتاب شامل مجموعه ای از بهترین مقاله های پژوهشی ارائه شده در کنفرانس سالانه بخش ایتالیایی انجمن سیستم های اطلاعاتی (AIS) است که در اکتبر 2016 در ورونا ، ایتالیا برگزار شد. ردیابی جنبه های مختلف پدیده تکامل در البته به سمت یک جامعه جهانی و به تبع آن دنیای دیجیتال در نوآوری مداوم ، اول از همه در مورد فناوری های نوظهور و شیوه های جدید در جهان سیستم های اطلاعاتی بحث می کند. سپس مشاغل جدید و تحولات مداوم کسب و کار را مرور کنید. سرانجام ، تغییرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از دسترسی و بهره برداری از شبکه های اجتماعی – فنی را مورد بررسی قرار می دهد. کثرت دیدگاه های ارائه شده باعث می شود این کتاب به ویژه برای کاربران ، شرکت ها ، دانشمندان و دولت ها مرتبط باشد.

[ad_2]

کتاب Digital Technology and Organizational Change : Reshaping Technology, People, and Organizations Towards a Global Society