خرید کتاب Diversity in Coastal Marine Sciences : Historical Perspectives and Contemporary Research of Geology, Physics, Chemistry, Biology, and Remote Sensing

[ad_1]

این کتاب طیف گسترده ای از موضوعات را در یک دید منسجم از وضعیت علوم دریایی ساحلی ادغام می کند. این کار که برای متخصص یا متخصص در علوم ساحلی ، اقیانوس شناسی و رشته های مرتبط طراحی شده است ، هدف کارگران رشته های چند رشته ای است که به دنبال راه حل های عملی برای مشکلات زیست محیطی در مناطق دریایی ساحلی در سراسر جهان هستند. نمونه هایی از مناطق مختلف جغرافیایی ، از جمله منطقه دریای سیاه ، کشیده شده است. مناطق موضوعی تحت پوشش شامل جنبه های زمین شناسی دریایی ساحلی ، فیزیک ، شیمی ، زیست شناسی و تاریخ است. این حوزه های موضوعی انتخاب شده اند زیرا زمینه را برای تحقیق یکپارچه از مشکلات برجسته زیست محیطی یا راه حل های چشم انداز یا تفسیر زمینه های تاریخی تشکیل می دهند.

[ad_2]

کتاب Diversity in Coastal Marine Sciences : Historical Perspectives and Contemporary Research of Geology, Physics, Chemistry, Biology, and Remote Sensing