خرید کتاب Economic Diversification in the Gulf Region, Volume I : The Private Sector as an Engine of Growth

[ad_1]

این حجم به نقش بخش خصوصی در متنوع سازی اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس در دوران پس از نفت خیز متمرکز است ، زمانی که نوسانات و افت قیمت نفت تأثیر منفی بر هزینه های ملی دارد. سیاست های فعلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و تلاش آنها برای دور کردن اقتصادشان از وابستگی شدید به هیدروکربن ها را کاوش کنید. تغییرات ساختاری شرایط مطلوبی را برای رشد بخش خصوصی ایجاد می کند و وابستگی به تولید را از بخش خصوصی به بخش خصوصی منتقل می کند و امکان تخصیص کارآمدتر منابع را فراهم می کند. این تغییرات همچنین به بانک های محلی این امکان را می دهد تا از بنگاه های کوچک و متوسط ​​حمایت مالی کنند ، کارآفرینی را برای ایجاد شغل تحریک کنند و ساختار و کارایی سازمانی را تقویت کنند. این اولین جلد در تنوع اقتصادی در منطقه خلیج فارس است.

[ad_2]

کتاب Economic Diversification in the Gulf Region, Volume I : The Private Sector as an Engine of Growth