خرید کتاب Economic Transformation and Business Opportunities in Asia :

[ad_1]

این کتاب اقتصاد نامنظم در آسیا را بررسی می کند و نشان می دهد که چگونه سرعت تحول اقتصادی بر رونق و طبقه متوسط ​​در حال ظهور تأثیر می گذارد. وی با استفاده از نقطه اوج لوئیس و چرخه بلند مدت ظهور و سقوط کشورها به عنوان یک تصویر ، نشان می دهد که چگونه روندهای دموگرافیک ، نرخ دیجیتالی شدن و ترجیحات مصرف کننده فرصت های تجاری را در جهانی مخل و ​​نامشخص ایجاد می کند. این شامل ابتکاراتی برای ارتقا integration ادغام اوراسیا ، تجدید ساختار شرکت های دولتی ، اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتال است: تجارت الکترونیکی ، فین تک و اقتصاد مشترک. سرمایه غرور ، طول عمر و اقتصاد اوقات فراغت نیز مورد بحث قرار گرفته است. نویسنده توضیح می دهد که چه چیزی باعث ایجاد اختلال خلاق ، نوآوری فنی و تأثیر آنها بر تولید ، مصرف کنندگان ، مشاغل و پایداری می شود. این مطالعه ضروری برای دانشجویان ، دانشگاهیان ، مدیران اجرایی و تجار است که خواهان پوشش عمیق چشم انداز اقتصادی در آسیا هستند.

[ad_2]

کتاب Economic Transformation and Business Opportunities in Asia :