خرید کتاب Education in Post-Conflict Transition : The Politicization of Religion in School Textbooks

[ad_1]

این کتاب از زمان جنگهای یوگسلاوی سابق در دهه 1990 ، بینش روشنی در مورد سیاست آموزش مذهبی در مدارس ارائه می دهد. این تفکیک بین اعضای گروه های مختلف قومی در اسلوونی ، بوسنی و هرزگوین ، کرواسی و صربستان را ترسیم می کند ، که هرگز به این اندازه و منظم نبوده است. این می خواهد گامی ضروری برای درک ریشه های این تفکیک سیستماتیک و چگونگی تولید مثل در عمل آموزشی باشد ، با بیان اینکه سیاسی شدن دین در کتاب های درسی یکی از موتورهای تفکیک قومی در حال انجام است. این بخش همچنین با جنبه های پیچیده این مشکل مانند وضعیت کلی دین در کشورهای مختلف ، موقعیت اجتماعی کلیساها ، مسائل جنسیتی ، آشتی پس از جنگ های یوگسلاوی و ادغام در اتحادیه اروپا روبرو است.

[ad_2]

کتاب Education in Post-Conflict Transition : The Politicization of Religion in School Textbooks