خرید کتاب Electromagnetic Actuation and Sensing in Medical Robotics :

[ad_1]

این کتاب فعال سازی الکترومغناطیسی (EMA) و سیستم های سنجش را برای طیف گسترده ای از برنامه ها از جمله تحویل هدفمند دارو ، کنترل میزان رهش دارو ، کاتتریزاسیون ، تزریق داخل سلولی بدون سوزن ، بی سیم آندوسکوپی کپسول مغناطیسی و ریزمحاسبات برجسته می کند. همچنین فناوری پیشرفته سنجش مغناطیسی و تحریک با اهداف کنترل از راه دور مورد استفاده در پزشکی پزشکی را بررسی می کند.

[ad_2]

کتاب Electromagnetic Actuation and Sensing in Medical Robotics :