خرید کتاب EMBEC & NBC 2017 : Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017

[ad_1]

این جلد مقالات کنفرانس مشترک کنفرانس مهندسی پزشکی و بیولوژیک اروپا (EMBEC) و کنفرانس شمال اروپا-بالتیک در مهندسی پزشکی و فیزیک پزشکی (NBC) را که در ژوئن 2017 در تامپره ، فنلاند برگزار شد ، ارائه می دهد. مهندسی پزشکی پزشکی سنتی ، اما همچنین زمینه های جدید در حال ظهور ، مانند مهندسی بافت ، بیوانفورماتیک ، حسگرهای زیستی ، فناوری عصبی ، فن آوری های ساخت مواد افزودنی برای پزشکی و زیست شناسی و تصویربرداری زیستی را برجسته می کند ، که به چند مورد اشاره می کند. همچنین نقش آموزش ، تحقیقات ترجمه و تجاری را برجسته می کند.

[ad_2]

کتاب EMBEC & NBC 2017 : Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC), Tampere, Finland, June 2017