خرید کتاب Ergonomic Design of Products and Worksystems – 21st Century Perspectives of Asia :

[ad_1]

این حجم ویرایش شده بر تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی ارگونومی تمرکز دارد. این فصل ها شامل موارد اضافی ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی ارگونومیک ، سیستم های ایمنی صنعتی و بهداشت است. این کتاب نیاز به داشتن دانش در مورد ارگونومی ، مهندسی عوامل انسانی و مهندسی ایمنی به منظور ایجاد سیستم های کار با طراحی ارگونومیک ، از نظر عملیاتی ایمن و مولد را برطرف می کند. این منبع مفیدی برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان صنایع و مهندسان طراحی است.

[ad_2]

کتاب Ergonomic Design of Products and Worksystems – 21st Century Perspectives of Asia :