خرید کتاب Ethics Dumping : Case Studies from North-South Research Collaborations

[ad_1]

این کتاب تحت مجوز CC BY 4.0 منتشر شده است. این کتاب مطالعات موردی اصلی و به روز شده درباره “دامپینگ اخلاقی” را ارائه می دهد که تا حد زیادی توسط حفره های حاکمیت اخلاقی در کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​تسهیل شده است. همچنین برای محققان باتجربه بسیار آموزنده است زیرا صدایی را برای جمعیت آسیب پذیر کشورهای فوق الذکر فراهم می کند. حصول اطمینان از رفتار اخلاقی همکاریهای تحقیقاتی شمال و جنوب فرایندی پر از مشکل است. شرایط زمینه ای تحت این همکاری ها شامل تفاوت های شدید در درآمد و قدرت یکبار مصرف و همچنین سابقه استعمار در گذشته است ، در حالی که اختلاف در فرهنگ می تواند سطح جدیدی از عارضه را ایجاد کند. در این زمینه ، مطالعات موردی به روز درباره رفتارهای غیراخلاقی برای آموزش اخلاق تحقیق ضروری است.

[ad_2]

کتاب Ethics Dumping : Case Studies from North-South Research Collaborations