خرید کتاب Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices

[ad_1]

این مجموعه اصلاح شده بررسی می کند که آیا می توان فهمید که چگونه سطح ایدئولوژی تحت تأثیر رادیکالیزاسیون قرار دارد. به عبارت دیگر: چه اتفاقی در ذهن مردم می افتد قبل از اینکه تصمیم بگیرند از خشونت سیاسی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنند؟ این کتاب همچنین می پرسد: چه چیزهایی باید در ذهن مردم اتفاق بیفتد تا آنها را از استفاده از خشونت سیاسی به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهدافشان باز دارد؟ این جلد محققانی از رشته ها و دیدگاه های مختلف از زمینه های مختلف جغرافیایی ، اجتماعی و فرهنگی را با هدف کلی تیز کردن درک ما از آنچه که “رادیکال سازی” در واقع بهمراه دارد ، گرد هم می آورد.

[ad_2]

کتاب Expressions of Radicalization : Global Politics, Processes and Practices