خرید کتاب Financial Crises and Earnings Management Behavior : Arguments and Evidence Against Causality

[ad_1]

این کتاب از دو منظر فلسفی به موضوع رابطه بین بحران های مالی و مدیریت سود می پردازد: مثبت گرایی و واقع گرایی انتقادی. نتایج به دست آمده با استفاده از رویکرد پوزیتیویستی نشان می دهد که بحران های مالی تأثیر مداومی بر کیفیت درآمد ندارند زیرا رفتار مدیران مدیران از دوره قبل از بحران تا بحران تفاوتی ندارد. در نتیجه ، نویسنده با وجود یک قانون علیت مبتنی بر الگوی پیوستگی ثابت مخالفت می کند (یعنی هر زمان که یک بحران مالی رخ دهد ، مدیریت سود اتفاق می افتد) و نتیجه می گیرد که بحران های مالی را نمی توان دلیل مدیریت سود دانست. از طرف دیگر ، دیدگاه واقع گرایانه انتقادی ، دلایلی را نشان می دهد که چرا مدیران مانند یک مدیر درآمد رفتار می کنند. در ترکیب با رویکرد سنتی تر اثبات گرایانه ، به رد ایده بحران های مالی به عنوان مکانیزم تولیدکننده برای مدیریت سود کمک می کند. در پایان نویسنده با کاوش در ساختارهای دیگر در محل کار که ممکن است مسئول مدیریت درآمد باشند ، نتیجه گیری می کند. این کتاب مورد توجه دانشگاهیان و طیف گسترده ای از متخصصان قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

کتاب Financial Crises and Earnings Management Behavior : Arguments and Evidence Against Causality