خرید کتاب Flood Modeling, Prediction and Mitigation :

[ad_1]

این کتاب با بهره گیری از تجربه و تخصص حرفه ای نویسنده در مناطق مرطوب و خشک ، خوانندگان را با فلسفه و روشهای اساسی علمی مربوط به سیلاب و تأثیر آنها بر زندگی و دارایی انسان آشنا می کند. اصول هر مدل ، الگوریتم و روش محاسبه ، همراه با استراتژی های منطقی و تحلیلی ارائه شده است. روندهای مربوط به گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی مورد بررسی قرار می گیرند ، در حالی که ارزیابی خطر سیل ، آسیب پذیری ، اقدامات پیشگیری و کاهش به طور سیستماتیک توضیح داده می شود ، به خوانندگان کمک می کند تا آنها را به صورت منطقی و م applyثر اعمال کنند. سرانجام ، کاربردهای پروژه دنیای واقعی در هر بخش برجسته شده است ، و به خوانندگان اطمینان می دهد که نه تنها جنبه های نظری بلکه اجرای عینی آنها را نیز درک کنند.

[ad_2]

کتاب Flood Modeling, Prediction and Mitigation :