خرید کتاب From Agriscience to Agribusiness : Theories, Policies and Practices in Technology Transfer and Commercialization

[ad_1]

این جلد مروری بر وضعیت هنر بخش تجارت کشاورزی در حال تکامل سریع ، برجسته ترین موضوعات ، مفاهیم ، روندها و موضوعات در تحقیق ، عمل و سیاست را برجسته می کند. با تأکید ویژه بر فناوری ، نوآوری در فرآیند و محصول ، نویسندگان طیف گسترده ای از موضوعات مربوط به موضوعاتی مانند تحقیق و توسعه ، انتقال فناوری ، ثبت اختراعات و صدور مجوز را با توجه ویژه به نقش نهادهای دانشگاهی ، سازمان های خصوصی و دولتی پوشش می دهند. . آژانس های تولید و انتشار دانش. این کتاب با مطالعه موردی از ابتکارات نوآورانه در سراسر صنعت ، به محققان ، رهبران تجارت ، مدیران دانشگاه ها و سیاست گذاران علاقه مند به پیامدهای چند وجهی این صنعت پویا و بحث برانگیز پرداخته است.

[ad_2]

کتاب From Agriscience to Agribusiness : Theories, Policies and Practices in Technology Transfer and Commercialization