خرید کتاب Fundamentals of Probability and Stochastic Processes with Applications to Communications :

[ad_1]

این کتاب برای مهندسان یک روش درمانی هدفمند برای درک ریاضیات لازم برای درک احتمال ، متغیرهای تصادفی و فرایندهای تصادفی را ارائه می دهد ، که از رشته های ریاضی اساسی هستند که در مهندسی ارتباطات استفاده می شوند. نویسنده مفاهیم اساسی این مباحث را تا حد ممکن واضح توضیح می دهد تا افرادی که دانش عمیقی از این مباحث ریاضی ندارند ، بهتر بتوانند از کاربردهای آنها در مسائل واقعی قدردانی کنند. مثالهای کاربردی از مناطق مختلف ارتباطی گرفته شده است. اگر یک خواننده علاقه مند به درک احتمالات و فرآیندهای تصادفی است که به ویژه برای شبکه ها و سیستم های ارتباطی مهم هستند ، این کتاب نیازهای آنها را برآورده می کند.

[ad_2]

کتاب Fundamentals of Probability and Stochastic Processes with Applications to Communications :