خرید کتاب Game Theory: An Applied Introduction

[ad_1]

این کتاب درسی با استفاده از مثالهای جذاب از طیف گسترده ای از رشته ها ، مقدمه ای جذاب برای ابزارهای لازم برای درک و پیش بینی تعاملات استراتژیک به دانشجویان علوم اجتماعی ، فلسفه و اقتصاد ارائه می دهد. این کتاب که با معرفی محبوب ترین بازی ها شروع می شود ، از زبان واضح و بدون اصطلاحات خاص و ریاضیات در دسترس استفاده می کند زیرا خواننده را در کل بازی ها با مثالهای کامل و کامل راهنمایی می کند. تمرینات پایان فصل به ایجاد تفاهم در طول مسیر کمک می کند. این کتاب با رویکردی کاربردی که مبتنی بر مطالعات موردی در زندگی واقعی است ، بینش هایی را که تئوری بازی می تواند در هر شرایطی ارائه دهد برجسته می کند. این یک کتاب درسی ایده آل برای دانش آموزان تازه وارد تئوری بازی از زمینه های مختلف علوم اجتماعی و خوانندگان عام کنجکاو است که به دنبال مقدمه ای عمیق بر این موضوع جذاب هستند.

[ad_2]

کتاب Game Theory: An Applied Introduction