خرید کتاب Genetic and Evolutionary Computing : Proceedings of the Eleventh International Conference on Genetic and Evolutionary Computing, November 6-8, 2017, Kaohsiung, Taiwan

[ad_1]

این جلد پیشرفت در سیستم های هوشمند و رایانه مقالات ارائه شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی محاسبات ژنتیکی و تکاملی (ICGEC 2017) را برجسته می کند. این کنفرانس که از 6 تا 8 نوامبر 2017 در کاوهسیونگ ، تایوان برگزار شد ، با حمایت مالی اسپرینگر ، دانشگاه فنی فوجیان در چین ، دانشگاه ملی کاوهسیونگ ، موسسه فناوری هاربین ، دانشگاه ملی علوم کاربردی کاوهسیونگ و دانشگاه فنی-VŠB برگزار شد. استراوا این کنفرانس در نظر گرفته شده بود که یک مجمع بین المللی برای محققان و دست اندرکاران فعال در همه زمینه های محاسبات ژنتیکی ، محاسبات هوشمند ، تکامل و محاسبات شبکه ای باشد.

[ad_2]

کتاب Genetic and Evolutionary Computing : Proceedings of the Eleventh International Conference on Genetic and Evolutionary Computing, November 6-8, 2017, Kaohsiung, Taiwan