خرید کتاب Geography of Small Islands : Outposts of Globalisation

[ad_1]

این کتاب به مطالعه جزایر و نقش آنها در جهانی جهانی اختصاص یافته است. گذشته از جغرافیای ساحلی یا اقیانوس / دریا ، تاکنون مطالب جامع کمی درباره تخصص جغرافیای جزیره کوچک وجود دارد. هدف آن پل زدن چشم اندازهای علوم طبیعی ، اجتماعی و فرهنگی است. در جغرافیای جزایر کوچک ، خوانندگان در مورد توسعه فیزیکی جزایر ، اهمیت فرهنگی و سیاسی آنها و همچنین ویژگی های اقتصادی آنها می آموزند. این کتاب برای محققان ، دانشجویان و دانش پژوهانی است که به ویژگی های خاص فضایی جزایر علاقه مند هستند.

[ad_2]

کتاب Geography of Small Islands : Outposts of Globalisation