خرید کتاب Go4Hybrid: Grey Area Mitigation for Hybrid RANS-LES Methods : Results of the 7th Framework Research Project Go4Hybrid, Funded by the European Union, 2013-2015

[ad_1]

این کتاب در مورد هفتمین پروژه چارچوب با بودجه اتحادیه اروپا ، Go4Hybrid (کاهش منطقه خاکستری برای روش های ترکیبی RANS-LES) گزارش می دهد. این یافته های جدیدی در مورد صحت و قابلیت اطمینان روش های ترکیبی RANS-LES موجود ارائه می دهد. این فرمولاسیون بهبود یافته استراتژیهای ترکیبی غیر منطقه ای و جاسازی شده را همراه با اعتبار سنجی آنها در طیف گسترده ای از موارد جریان توصیف می کند و برخی از کاربردهای اصلی صنعتی را برجسته می کند. این کتاب دانشجویان ، محققان و پزشکان در زمینه پویایی سیالات محاسباتی کاربردی را با راهنمای مرجع به موقع و تمرین گرا ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Go4Hybrid: Grey Area Mitigation for Hybrid RANS-LES Methods : Results of the 7th Framework Research Project Go4Hybrid, Funded by the European Union, 2013-2015