خرید کتاب Handbook of Coil Winding : Technologies for efficient electrical wound products and their automated production

[ad_1]

این کتاب روش های پیچ در پیچ بوبین ، فن آوری های مرتبط و تکنیک های اتوماسیون مرتبط را ارائه می دهد. از مقدمه به عنوان یک فرآیند اتصال در قالب ، علاوه بر ویژگی های فیزیکی سیم پیچ ، محصولات نیمه تمام (سیم ، بدنه سیم پیچ ، عایق) معرفی می شوند. در زنجیره فرآیند ، روش های مختلف سیم پیچ برای سیم پیچ سیم مغناطیسی استفاده می شود. در آخر ، اتوماسیون این فرایندها شرح داده شده است.

[ad_2]

کتاب Handbook of Coil Winding : Technologies for efficient electrical wound products and their automated production