خرید کتاب Hands-on Experience with Altera FPGA Development Boards :

[ad_1]

این کتاب با استفاده از هسته های پردازنده نرم آماده برای طراحی FPGA ساخته شده است. به طور خاص ، این کتاب بر روی تخته های Altera FPGA تمرکز دارد. این کتاب بسیاری از نیازهای سیستم های مختلف جاسازی شده را بررسی می کند و خوانندگان خود را برای طراحی و توسعه عملی چنین سیستم هایی آماده می کند. بسیاری از مثالهای مفصل و مطالعات موردی برای امکان درک صحیح مفاهیم طراحی گنجانده شده است. این کتاب که در درجه اول به عنوان کتاب درسی برای دوره های اصلی یا آزمایشگاهی در سیستم های جاسازی شده مبتنی بر FPGA طراحی شده است ، برای دانشجویان و مربیان طراحی شده است. این کتاب رویکردی خودآموز دارد و آن را برای علاقه مندان و متخصصانی که می خواهند خود را با تابلوهای Altera FPGA آشنا کنند مناسب است.

[ad_2]

کتاب Hands-on Experience with Altera FPGA Development Boards :