خرید کتاب High-Resolution Microwave Imaging :

[ad_1]

این کتاب به طور جامع تصویربرداری مایکروویو با وضوح بالا و فناوری های پردازش اطلاعات با وضوح فوق العاده را توصیف می کند و در مورد تئوری ها ، روش ها و نتایج جدید در زمینه تصویربرداری مایکروویو با وضوح بالا بحث می کند. فصول آن ، که شامل یافته ها و مثالهای تحقیقاتی متعددی است ، به طور سیستماتیک یافته های اصلی تحقیق نویسندگان در سالهای اخیر را خلاصه می کند. این کتاب برای محققان ، مهندسان و فارغ التحصیلان رشته های سیستم های الکترونیکی ، پردازش اطلاعات سیگنال و تجزیه و تحلیل داده ها ، رادار سنجش از دور مایکروویو و تصویربرداری مایکروویو و همچنین فناوری فضایی ، به ویژه در مایکروویو و سنجش از دور هوا یا در زمینه های رادار فضایی در نظر گرفته شده است. برای تصاویر مایکروویو

[ad_2]

کتاب High-Resolution Microwave Imaging :