خرید کتاب Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials

[ad_1]

این جلد ویرایش شده ، مورخان ، مردم شناسان و باستان شناسان را گرد هم آورده تا دنیای مورد اختلاف اجساد اپیدمی و دفع آنها را بررسی کند. چرا دفن ها اغلب در مرکز اختلافات ، مجازات ها و اعتراضات هنگام اپیدمی ها قرار دارند؟ چرا اجساد انسانی تولید شده در دوره شیوع بیماری های عفونی نه تنها برای زندگی بلکه برای ادامه حیات جامعه و تمدن خطرناک تلقی می شود؟ با بررسی مواردی از مرگ سیاه تا ابولا ، همکاران این ایده مهم را به چالش می کشند که یک تصویر جهانی واحد از سرایت می تواند اهمیت سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر جنازه اپیدمی را توضیح دهد.

[ad_2]

کتاب Histories of Post-Mortem Contagion : Infectious Corpses and Contested Burials