خرید کتاب Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V & Advanced Node Analog Circuit Design : Advances in Analog Circuit Design 2017

[ad_1]

این کتاب بر اساس 18 آموزش ارائه شده در 26 امین کارگاه پیشرفت طراحی مدار آنالوگ است. طراحان خبره اطلاعات مربوط به موضوعات متنوعی را در مرز طراحی مدار آنالوگ با مشارکت های خاص با ADC های ترکیبی ، سنسورهای هوشمند برای اینترنت اشیا ، طراحی مدار آنالوگ زیر 1 ولت و گره های پیشرفته به خوانندگان ارائه می دهند. این کتاب به عنوان یک اشاره ارزشمند به وضعیت هنر ، برای هر کسی که در تحقیق و توسعه مدارهای آنالوگ درگیر باشد ، عمل می کند.

[ad_2]

کتاب Hybrid ADCs, Smart Sensors for the IoT, and Sub-1V & Advanced Node Analog Circuit Design : Advances in Analog Circuit Design 2017