خرید کتاب Hybrid Energy Systems : Driving Reliable Renewable Sources of Energy Storage

[ad_1]

این کتاب در مورد نوآوری ها در زمینه سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی (HESS) بحث می کند و دوام ، عملی بودن ، مقرون به صرفه بودن و کاربرد یک HESS را پوشش می دهد. این نشان می دهد که چگونه اتصال دو یا چند فناوری ذخیره انرژی می تواند برهم کنش کرده و از سیستم های انرژی تجدیدپذیر پشتیبانی کند. ساختارهای مختلف سیستم های انرژی تجدید پذیر خودمختار با سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی مانند سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی منفعل ، نیمه فعال و فعال مورد بررسی قرار می گیرند. یک بررسی دقیق از استراتژی های کنترل پیشرفته ، مانند استراتژی های کنترل کلاسیک و استراتژی های کنترل هوشمند برای سیستم های انرژی تجدید پذیر با سیستم های ذخیره انرژی ترکیبی ، برجسته شده است. روندهای آینده برای ترکیب و کنترل این دو سیستم نیز مورد بحث قرار گرفته است.

[ad_2]

کتاب Hybrid Energy Systems : Driving Reliable Renewable Sources of Energy Storage