خرید کتاب Hysterectomy : A Comprehensive Surgical Approach

[ad_1]

این کتاب توضیحات مربوط به اجرای عملی هیسترکتومی مختلف را با لاپاراسکوپی ، لاپاراتومی و جراحی واژن معمولی و با کمک ربات آغاز می کند. از هیسترکتومی لاپاراسکوپی به عنوان مکمل هیسترکتومی برای دو دهه گذشته استفاده شده است. از آنجایی که نور ، تقویت و مهارت پیشرفته از همان 200 سال پیش و فقط در چند دهه گذشته توسط لاپاراسکوپی به این روش جراحی وارد شد ، ویراستاران قصد دارند روش های لاپاراسکوپی و به دنبال آن روش های سنتی برداشتن رحم را با لاپاراتومی و جراحی واژن بررسی کنند.

[ad_2]

کتاب Hysterectomy : A Comprehensive Surgical Approach