خرید کتاب ICT Based Innovations : Proceedings of CSI 2015

[ad_1]

این جلد شامل اقدامات منتخبی از کنوانسیون سالانه انجمن کامپیوتر هند است. این بخش به 10 جلد از حوادث فعلی تقسیم شده است ، مقالاتی در مورد تحقیقات ، نظرسنجی ها و بررسی های مصنوعی ارائه می دهد. این مجلدات موضوعات مختلفی از شبکه های ارتباطی گرفته تا تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و از معماری سیستم تا امنیت اطلاعات را در بر می گیرد. این جلد بر نوآوریهای مبتنی بر ICT متمرکز است. مطالب این کتاب هم برای محققان و هم دانشجویان مفید خواهد بود.

[ad_2]

کتاب ICT Based Innovations : Proceedings of CSI 2015