خرید کتاب Impact of Climate Change on Water Resources : With Modeling Techniques and Case Studies

[ad_1]

این کتاب با تلفیق مدل های جهانی آب و هوا ، رویکردهای کوچک سازی و مدل های هیدرولوژیکی ، نمای کلی از جنبه های مختلف تغییر اقلیم را ارائه می دهد. همچنین موضوعاتی را که به درک کلی آب و هوا کمک می کند ، شامل می شود. این کتاب شامل مثالهای مفصل ، س reviewالات مرور ، مشکلات مربوط به ورزش و مطالعات موردی است ، و آن را برای استفاده به عنوان کتاب درسی در برنامه های توسعه تحصیلات تکمیلی و حرفه ای مرتبط می کند. این کتاب به خوبی به محققان ، دانشجویان و پزشکان فعال در صنعت هیدروکلیماتولوژی خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

کتاب Impact of Climate Change on Water Resources : With Modeling Techniques and Case Studies