خرید کتاب Improved Performance of Materials : Design and Experimental Approaches

[ad_1]

این کتاب تصویری از تحولات اخیر در بهبود خصوصیات و عملکرد مواد و سازه های مهندسی ارائه می دهد. در مورد خصوصیات مدل سازی مربوط به زمینه های کلاسیک مکانیکی ، حرارتی ، الکتریکی و نوری ، و همچنین ویژگی های مربوط به مقادیر خاص سطح (به عنوان مثال زبری ، سایش و تغییرات ناشی از پوشش های سطحی) بحث می کند. انواع مواد ارائه شده از فلزات کلاسیک و مواد مصنوعی تا کامپوزیت ها است. رقابت پذیری به دلیل بهره وری هزینه (به عنوان مثال ساختارهای سبک تر و صرفه جویی در مصرف سوخت مربوط به سیستم های حمل و نقل) و پایداری (به عنوان مثال قابلیت بازیافت یا استفاده مجدد) عوامل محرک پیشرفت های مهندسی هستند. نتایج این تلاش ها به دلیل چرخه های ارزیابی مداوم ، دشوار است که به دقت کنترل شود.

[ad_2]

کتاب Improved Performance of Materials : Design and Experimental Approaches