خرید کتاب Industrial Ecology and Industry Symbiosis for Environmental Sustainability : Definitions, Frameworks and Applications

[ad_1]

این کتاب یک بعد حیاتی را به حوزه میان رشته ای زیست محیطی صنعتی (IE) و یکی از چهار حوزه آن باز می کند: همزیستی صنعتی (IS). با ارائه مفهوم تفکر حلقه بسته ، این کتاب به موقع توضیح می دهد که چگونه صنایع و شرکت ها می توانند به پایداری محیط زیست دست پیدا کنند ، کاری که امروزه برای کسب و کارها ضروری است. با ارائه یک بررسی انتقادی از تعاریف و تحولات IE و IS ، این مطالعه نقش اساسی آنها را در بهبود پایداری محیط تعیین می کند. نویسنده درس های ارزشمندی را که باید آموخته شود شناسایی می کند و چارچوب های مفهومی را برای هدایت برنامه های IE و IS در آینده ارائه می دهد. تبدیل سیستم های صنعتی به اکوسیستم های صنعتی حلقه بسته تأثیر منفی فعالیت های صنعتی بر محیط را به شدت کاهش می دهد. بنابراین ، این کتاب یک مطالعه مهم است نه تنها برای دانشمندان مدیریت عملیات ، بلکه همچنین برای کسانی که علاقه مند به تأمین آینده ای پایدار از نظر محیط زیست هستند.

[ad_2]

کتاب Industrial Ecology and Industry Symbiosis for Environmental Sustainability : Definitions, Frameworks and Applications