خرید کتاب Industrializing Additive Manufacturing – Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications – AMPA2017 :

[ad_1]

این فرایندها بین مهندسان ، طراحان و مدیران در مورد چگونگی پشتیبانی از زنجیره های ارزش واقعی در جهان با تولید محصولات انبوه تولید شده با افزودنی ، ایده و دانش را مبادله می کنند. مقالات کنفرانس نمای کلی و چند رشته ای را نشان می دهد.

[ad_2]

کتاب Industrializing Additive Manufacturing – Proceedings of Additive Manufacturing in Products and Applications – AMPA2017 :