خرید کتاب Informatics in Economy : 15th International Conference, IE 2016, Cluj-Napoca, Romania, June 2-3, 2016, Revised Selected Papers

[ad_1]

این کتاب مقالاتی منتخب است که توسط پانزدهمین کنفرانس بین المللی انفورماتیک در اقتصاد ، IE 2016 ، که در ژوئن 2016 در کلوژ-ناپوکا ، رومانی برگزار شد ، بررسی شده است. 10 مقاله کامل و 4 مقاله کوتاه ارائه شده در این جلد با دقت بررسی و انتخاب شده اند از میان 31 مقاله ارسالی برای این کتاب. آنها به بخشهایی در مورد سیستمهای توزیع شده ، پذیرش سیستمهای اطلاعاتی ، بازنمایی و پردازش دانش ، تجزیه و تحلیل داده های خاص دامنه و مدلهای محاسباتی سازمان یافته اند. جلد همچنین حاوی یک مقاله اصلی فقط دعوتنامه در قالب مقاله کامل است.

[ad_2]

کتاب Informatics in Economy : 15th International Conference, IE 2016, Cluj-Napoca, Romania, June 2-3, 2016, Revised Selected Papers