خرید کتاب Information and Communication Technology for Intelligent Systems (ICTIS 2017) – Volume 2 :

[ad_1]

این جلد شامل 73 مقاله ارائه شده در ICTIS 2017: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سیستم های هوشمند است. این کنفرانس در تاریخ 25-26 مارس 2017 در احمدآباد هند برگزار شد و به طور مشترک توسط اتاق های بازرگانی و صنایع وابسته هند (ASSOCHAM) بخش گجرات ، بنیاد GR ، انجمن ماشین آلات رایانه ای ، بخش احمدآباد برگزار شد و تحت حمایت انجمن رایانه هند بخش چهارم – ارتباطات و بخش پنجم – آموزش و تحقیقات. این اسناد در درجه اول بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و کاربردهای آن در پردازش هوشمند ، ذخیره سازی ابر ، داده کاوی و تجزیه و تحلیل نرم افزار تمرکز دارند. اصول تجزیه و تحلیل داده ها و الگوریتم های مختلف مورد بحث برای محققان این حوزه مفید است.

[ad_2]

کتاب Information and Communication Technology for Intelligent Systems (ICTIS 2017) – Volume 2 :