خرید کتاب Information Innovation Technology in Smart Cities :

[ad_1]

این کتاب به توصیف شهرهای هوشمند و فناوری های اطلاعاتی می پردازد که شرایط بهتر زندگی را در شهرهای فردا فراهم می کنند. این یافته های پژوهشی از 27 کشور در سراسر جهان ، از دانشگاه ، صنعت و دولت را گرد هم آورده است. این تعدادی از موضوعات مهم در فن آوری فن آوری ها و راه حل های مربوط به شهرهای هوشمند را شامل می شود ، از جمله داده های بزرگ و رایانش ابری ، سیستم عامل های مشترک ، زیرساخت های ارتباطی ، بهداشت هوشمند ، توسعه پایدار و مدیریت قدرت. خواندن ضروری برای محققانی که روی سیستم های ارتباطی اطلاعاتی و اطلاعاتی ، داده های بزرگ ، اینترنت اشیا ، امنیت سایبری و سیستم های انرژی فیزیکی سایبری کار می کنند. همچنین این یک منبع ارزشمند برای دانشجویان پیشرفته است که در این مناطق کاوش می کنند.

[ad_2]

کتاب Information Innovation Technology in Smart Cities :