خرید کتاب Inkjet-Configurable Gate Array : Towards Application Specific Printed Electronic Circuits

[ad_1]

این پایان نامه پیشرفت تحقیقاتی استثنایی را در توسعه مدارهای ASPE (Application Special Printed Electronic) گزارش می کند. این طرح مفهوم جدید آرایه دروازه با قابلیت تنظیم جوهر افشان (IGA) را به عنوان یک روش تولید-طراحی برای نگاشت مستقیم توابع دیجیتال بر روی ساختارهای پیش ساخته جدید پیشنهاد می کند. پایان نامه با ارائه جزئیات در مورد تولید انبوه IGA آغاز می شود و متعاقباً روشهای قابل تنظیم Drop-on-Demand را برای فلزسازی IGA ارائه می دهد. سرانجام ، این نشان دهنده مناسب بودن IGA برای شخصی سازی و افزایش کارایی ، و گزارشات مربوط به ادغام مدارهای مختلف به صورت عمده IGA است. علاوه بر برجسته سازی یافته های جدید ، این پایان نامه همچنین مقدمه ای جامع در مورد الکترونیک چاپی ، از توسعه فن آوری ، تا روش های طراحی ، ابزار و کیت ها را ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Inkjet-Configurable Gate Array : Towards Application Specific Printed Electronic Circuits