خرید کتاب Innovations in Flipping the Language Classroom : Theories and Practices

[ad_1]

این کتاب در مورد چگونگی مرور طیف وسیعی از مباحث مربوط به آموزش زبان دوم و خارجی ، مانند ارزیابی ، تلفظ ، صحبت کردن ، گوش دادن ، خواندن ، نوشتن و آموزش زبان مبتنی بر محتوا ، توصیه هایی ارائه می دهد. بر اساس بینش سایر متخصصان صنعت ، به معلمان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی کمک می کند تا ایده کلاس درس وارونه را بهتر درک کنند. این کتاب نمونه هایی را برای معلمانی که می خواهند مرور کلاسهای خود را شروع کنند و ایده های اضافی را برای کسانی که از قبل در تور هستند ، ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Innovations in Flipping the Language Classroom : Theories and Practices