خرید کتاب Innovative Computing, Optimization and Its Applications : Modelling and Simulations

[ad_1]

این کتاب آخرین تحقیق در زمینه بهینه سازی ، مدل سازی و الگوریتم ها را ارائه می دهد ، و در مورد مشکلات برنامه های واقعی مرتبط با روش های جدید ابتکاری بحث می کند. نیازها و خواسته های حل مسئله به طور چشمگیری افزایش یافته و فناوری های جدید اطلاعات و مهندسی دامنه پوشش داده ها را در سراسر جهان کاهش داده است. پیشرفت های اخیر در فناوری ارتباطات اطلاعاتی (ICT) به کاهش شکاف در پوشش دامنه در سراسر جهان کمک کرده است. این کتاب برای محققان در زمینه های علوم و مهندسی کامپیوتر با تمرکز بر مدل سازی ، شبیه سازی و بهینه سازی ، و همچنین برای فارغ التحصیلان ، مدیران ، اقتصاددانان و تصمیم گیرندگان کار مرجع ارزشمندی است.

[ad_2]

کتاب Innovative Computing, Optimization and Its Applications : Modelling and Simulations