خرید کتاب Intelligent Communication and Computational Technologies : Proceedings of Internet of Things for Technological Development, IoT4TD 2017

[ad_1]

این کتاب شامل بینش هایی است که پیشرفت های محققان نوظهور و دانشگاهیان برجسته در سراسر جهان را در زمینه اینترنت اشیا نشان می دهد. شامل اسناد با کیفیت همتایان بررسی شده از “کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا (برای توسعه فناوری (IoT4TD 2017)” ، که طی 1-2 آوریل 2017 در Kadi Sarva Vishvavidyalaya ، Gandhinagar ، Gujarat ، هند برگزار شد. این کتاب موضوعات مختلفی مانند اینترنت اشیا ، پردازش هوشمند تصویر ، شبکه ها و ارتباطات تلفن همراه ، داده های بزرگ و ابر را در بر می گیرد. این کتاب برای خوانندگان چشم انداز صنعت رایانه و دانشگاه مفید است تا بتواند پیشرفت های نسل بعدی فناوری ارتباطات و محاسبات را بدست آورد و آنها را به کاربردهای واقعی تبدیل کند.

[ad_2]

کتاب Intelligent Communication and Computational Technologies : Proceedings of Internet of Things for Technological Development, IoT4TD 2017