خرید کتاب Intelligent Computations: Abstract Fractional Calculus, Inequalities, Approximations :

[ad_1]

این کتاب کوتاه تجزیه و تحلیل کسری قوی از توابع ارزش مکانی فضایی Banach در یک حوزه واقعی را ارائه می دهد. نتایج کتاب ماهیت انتزاعی دارد: نابرابری های تحلیلی ، تقریب توابع کورووکین و تقریب شبکه های عصبی. فصول مستقل هستند و می توان آنها را به طور مستقل خواند. این کتاب مختصر برای استفاده در برنامه های مرتبط و بسیاری از پروژه های تحقیقاتی مناسب است. لیست گسترده ای از منابع برای هر فصل ارائه شده است. یافته های این کتاب مربوط به بسیاری از زمینه های ریاضیات خالص و کاربردی است. به همین ترتیب ، این منبع منحصر به فرد برای محققان و علاوه بر ارزشمند به هر کتابخانه علمی و مهندسی ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Intelligent Computations: Abstract Fractional Calculus, Inequalities, Approximations :