خرید کتاب Intelligent Decision Technologies 2017 : Proceedings of the 9th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2017) – Part I

[ad_1]

این جلد مجموعه ای از مقالات بررسی شده از نهمین کنفرانس بین المللی KES در زمینه فناوری های تصمیم گیری هوشمند (KES-IDT-17) را که از 21 تا 23 ژوئن 2017 در ویلامورا ، آلگارو ، پرتغال برگزار شد ، ارائه می دهد. این کنفرانس به مناطق مهم محاسبات پرداخت. ، و همچنین ارتقا transfer انتقال دانش و ایجاد ایده های جدید در زمینه های تصمیم گیری هوشمند ، مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل داده ها. طیف وسیعی از موضوعات تحت پوشش شامل روش های طبقه بندی ، پیش بینی ، تجزیه و تحلیل داده ها ، پشتیبانی تصمیم گیری ، مدل سازی ، رسانه های اجتماعی و موارد دیگر در زمینه های مختلف از جمله امور مالی ، زبانشناسی ، مدیریت و حمل و نقل است.

[ad_2]

کتاب Intelligent Decision Technologies 2017 : Proceedings of the 9th KES International Conference on Intelligent Decision Technologies (KES-IDT 2017) – Part I